لوگوی منو
نوع وسیله خود را انتخاب نمایید
برند وسیله خود را انتخاب نمایید
مدل {{car_brand}} خود را انتخاب نمایید
لطفا ظرفیت خودر {{car_groups}} خود را مشخص کنید

مبنای ظرفیت کلیه وسایل نقلیه بارکش ۶۰ درصد ظرفیت مجاز در ج شده بر روی کارت خودرو می باشد

سال ساخت خودرو را انتخاب نمایید
وضعیت بیمه نامه قبلی خود را مشخص کنید
تاریخ اعتبار بیمه‌نامه قبلی خود را انتخاب کنید
{{error_txt}}
تخفیف بیمه‌نامه قبلی را انتخاب کنید

درصد تخفیف خود را مطابق راهنما و عینا از روی بیمه نامه وارد کنید

به تخفیف درج شده در بیمه نامه عددی را اضافه نکنید، تخفیف سال جاری به صورت خودکار محاسبه می شود.

به دلیل تغییر مالکیت تخفیفات شما در بیمه‌نامه جدید صفر در نظر گرفته میشود.

سابقه دریافت خسارت از بیمه نامه قبلی
اطلاعات انتخاب شده
 • نوع وسیله نقلیه
 • {{car_groups}}
 • برند خودرو
 • {{car_brand}}
 • مدل خودرو
 • {{car_model}}
 • سال ساخت
 • {{makeDate}}
 • کاربری
 • {{karbari}}
 • اعتبار بیمه نامه
 • {{etebar_bime_jadid}}
مرحله قبل
مرحله قبل
گفتگوی آنلاین گفتگوی آنلاین یادآوری یادآوری درباره ما اطلاع رسانی تماس با ما پیام ها بلاگ بلاگ