لوگوی منو

بیمه مسئولیت مدنی

با توجه به مسئولیت های بیشماری که هر یک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:

 

الف) مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان (ساختمانی، عمرانی و مشاغل صنعتی، تجاری و خدماتی)

ب) مسئولیت عمومی (ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت فنی مدیران و ...)

ج) مسئولیت قراردادی (کیفیت محصول، متصدیان حمل و نقل داخلی، شرکت های نصاب، تورهای سیاحتی و ...)

د) مسئولیت حرفه ای (پزشکان، پیراپزشکان، مدیران فنی درمانگاه/بیمارستان/داروخانه، مراقبین در منزل و ...)

گفتگوی آنلاین گفتگوی آنلاین یادآوری یادآوری درباره ما اطلاع رسانی تماس با ما پیام ها بلاگ بلاگ