لوگوی منو
فرم عمر مانده بدهکار (بیمه وام)
تومان
فرم عمر مانده بدهکار

زمانی که افراد برای رفع نیازهای زندگی خود یا برای توسعه کسب و کارشان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات می گیرند، یکی از نگرانی های روزمره این افراد آن است که در صورت فوت، نحوه بازپرداخت تسهیلات آنها به شبکه بانکی چگونه خواهد بود و بازماندگان آنها چگونه امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت؟

براین اساس، هر زمانی که فرد دارای این بیمه نامه در طول مدت وام خود فوت کند، شرکت بیمه بقیه اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده پرداخت می کند

مدت بيمه نامه :
مدت بیمه برای هر بیمه شده برابر مدت وام یا مدت باقیمانده وام او از تاریخ شروع این قرارداد می باشد  مشروط بر اینکه در هیچ مورد مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه از 70 سال تمام تجاوز نکند بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از 70 سال تمام بیشتر باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 

 

گفتگوی آنلاین گفتگوی آنلاین یادآوری یادآوری درباره ما اطلاع رسانی تماس با ما پیام ها بلاگ بلاگ