لوگوی منو
پرسشنامه بيمه نامه مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره ساختمان
پرسشنامه عمومی در مورد ساختمان
چنانچه تمايل به خريداري پوشش بیمه اي زير را داريد ، گزينه مربوطه را انتخاب نمائید
آيا مايل به خريداري پوشش هاي تكمیلی ذيل می باشید : (در صورت پاسخ مثبت هر گزينه را انتخاب نمائید

بدینوسیله اعلام مي دارد که اظهارات مندرج در این پرسشنامه و پیشنهاد صحیح بوده و هیچگونه مطلب نادرستي اظهار نشده و یا از گفتن هیچ مطلب لازمي خودداري نشده است همچنین موافقت مي شود که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه و جزء لاینفك آن قرار مي گیرد

گفتگوی آنلاین گفتگوی آنلاین یادآوری یادآوری درباره ما اطلاع رسانی تماس با ما پیام ها بلاگ بلاگ